<div align="center"> <h1>SZDFOS Official Site</h1> <h3>Strona bebesciackiej kapeli, tworzącej nietuzinkową muzykę</h3> <p>SZDFOS</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nileman.spymac.net" rel="nofollow">nileman.spymac.net</a></p> </div>